Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

  1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách www.LHF-store.com v sekci Podmínky ochrany osobních údajů https://www.LHF-store.com /podminky-ochrany-osobnich-udaju/
  2. Vzhledem k povinnostem plynoucím z GDPR přijímáme reklamace pouze od registrovaných zákazníků nebo po předložení daňového dokladu kupujícím. Reklamace od třetích stran nelze přijmout.